CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego. Szkolenia prowadzone są według aktualnych norm PN-EN ISO 9606 – 1, 9606 – 2 i wytycznych Sieci Badawczej Łukasiewicz Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, zatwierdzonych programów Urzędu Dozoru Technicznego oraz TÜV Thüringen. Posiadamy doświadczoną kadrę inżynierów spawalników oraz europejskich instruktorów spawalnictwa.

Szkolenia realizowane są z podziałem na poniższe metody spawalnicze

  1. W osłonie gazów aktywnych (MAG) – Metoda 135.
  2. W osłonie gazów obojętnych elektrodą nietopliwą (TIG) – Metoda 141.
  3. Spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA – Metoda 111.
  4. Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu – Metoda 136
  5. W osłonie gazów obojętnych (MIG) – Metoda 131.
  6. Spawanie acetylenowo-tlenowe – Metoda 311.

Szkolenia obejmuje trzy moduły dostosowane do metod spawania

  • MODUŁ I – FW P/T – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi w procesach spawania 111, 131, 135, 141.
  • MODUŁ II – BW P– spawanie blach spoinami czołowymi w procesach spawania  111, 135, 141, 311, 131, 136.
  • MODUŁ III – BW T – spawanie rur spoinami czołowymi w procesach spawania 111, 135, 141, 311, 131, 136.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

Certyfikat spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi z uprawnieniami spawacza europejskiego mogą uzyskać kandydaci, którzy mają ukończone 18 lat ,posiadają minimum podstawowe wykształcenie a także aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza. Dla spawacza złączy doczołowych blach wymagane jest posiadanie ukończenia pierwszego modułu – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi. Dla kandydatów na spawaczy złączy rurowych wymagane jest posiadanie modułu drugiego – spawanie blach spoinami czołowymi.

Powyższe warunki dotyczą programów Instytutu Spawalnictwa , Urzędu Dozoru Technicznego oraz TÜV Thüringen.

CZAS TRWANIA KURSU:

W zależności od metody, modułu oraz grupy materiałowej szkolenia trwają od 4-6 tygodni.

EGZAMIN:

Egzamin końcowy przeprowadza licencjonowany przedstawiciel Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub wyznaczony Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego. W trakcie egzaminu sprawdzana jest wiedza teoretyczna w postaci testu oraz praktyczna polegająca na prawidłowym wykonaniu zakładanego złącza egzaminacyjnego. Złącza doczołowe blach i rur  trafiają do uznanego laboratorium w celu wykonania odpowiednich badań.

WYDANIE UPRAWNIEŃ:

Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza dla złączy pachwinowych FW jest wydawane po pozytywnie zaliczonym egzaminie końcowym. Natomiast Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza dotyczącego złączy doczołowych blach i rur wydawane są po otrzymaniu pozytywnego wyniku z uznanego laboratorium.

MIEJSCE REALIZACJI:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w uznanym przez Instytut Spawalnictwa i Urząd Dozoru Technicznego ośrodku szkolenia przy ul. Solankowej 20/1, 88-100 Inowrocław

Zajęcia praktyczne odbywają się w certyfikowanej bazie Instytutu  Spawalnictwa w Gliwicach i uznanej bazie przez Urząd Dozoru Technicznego przy ul. Poznańskiej 40, 88-100 Inowrocław

Kontakt

Telefon
(052) 35-74-670
E-mail
cdzino@wp.pl

Zapisz się na szkolenie