NAZWA KURSU:

  • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem – ważność uprawnień 10 lat
  • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem – ważność uprawnień 5 lat

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej do prawidłowego zaliczenia egzaminu państwowego przed powołaną komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Niezbędną wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwiązywania wybranych testów uczestnicy zdobywają podczas 25 godzin zajęć teoretycznych. Wymagania  części praktycznej zgodnej z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego uczestnicy nabywają podczas 10 h zajęć praktycznych z doświadczonym konserwatorem.

EGZAMIN:

Egzamin składa się z dwóch części, teoretyczna polega na prawidłowym rozwiązaniu testu. Zaliczenie części praktycznej polega na merytorycznym wykonaniu wylosowanych zadań z zakresu prawidłowej obsługi urządzenia technicznego

WYDANIE KWALIFIKACJI:

Po zdanym egzaminie końcowym uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem lub  wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z  osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • uczestnik szkolenia musi mieć ukończone 18 lat
  • ukończona minimum szkoła podstawowa

Kontakt

Telefon
(052) 35-74-670
E-mail
cdzino@wp.pl

Zapisz się na szkolenie