NAZWA KURSU:

  • Operator koparki jednonaczyniowej, kl. III – uprawnia do obsługi koparek jednonaczyniowych do 25 ton masy eksploatacyjnej.
  • Operator koparki jednonaczyniowej, wszystkie, kl. I – dotyczy operatorów już posiadających uprawnienia na koparki jednonaczyniowe, kl. III do 25 ton

Nowe rozporządzenie daje możliwość wykonania oby dwóch modułów podczas jednego szkolenia. 

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej oraz przygotowanie do samodzielnej pracy w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej, kl. III do 25 ton lub koparki jednonaczyniowej, wszystkie, kl. I. Niezbędną wiedzę dotyczącą prawidłowego oraz  bezpiecznego użytkowania eksploatacyjnego koparek jednonaczyniowych, obsługi technicznej, rodzajów układów napędowych a także technologii i budowy koparek jednonaczyniowych uczestnicy zdobywają podczas zajęć teoretycznych prowadzonych przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę wykładową. Natomiast zajęcia praktyczne prowadzone są przez instruktorów z wieloletnim stażem pracy na maszynie.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat

EGZAMIN:

Szkolenie na operatora koparki jednonaczyniowej, kl. III  lub koparek jednonaczyniowych wszystkie kl. I zakończone jest egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Egzamin składa się z dwóch części . Część pierwsza to egzamin praktyczny, część druga egzamin teoretyczny. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie zdobyte uprawnienia wydawane są w ciągu 30 dni.

Kontakt

Telefon
(052) 35-74-670
E-mail
cdzino@wp.pl

Zapisz się na szkolenie