NAZWA KURSU:

  • Obsługa suwnic wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia – ważność uprawnień 10 lat
  • Obsługa suwnic wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia – ważność uprawnień 5 lat

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej do prawidłowego wykonywania pracy jako operator suwnicy oraz zaliczenia egzaminu państwowego przed powołaną komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Niezbędną wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwiązywania wybranych testów uczestnicy zdobywają podczas 25 godzin zajęć teoretycznych. Wymagania  części praktycznej zgodnej z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego uczestnicy nabywają podczas 10 h zajęć praktycznych z doświadczonym konserwatorem.

EGZAMIN:

Szkolenie na operatora ładowarki jednonaczyniowej, kl. III  lub ładowarek jednonaczyniowych wszystkie kl. I zakończone jest egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Egzamin składa się z dwóch części . Część pierwsza to egzamin praktyczny, część druga egzamin teoretyczny. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie zdobyte uprawnienia wydawane są w ciągu 30 dni.

WYDANIE KWALIFIKACJI:

Po zdanym egzaminie końcowym uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia lub obsługi suwnic wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • uczestnik szkolenia musi mieć ukończone 18 lat
  • ukończona minimum szkoła podstawowa

Kontakt

Telefon
(052) 35-74-670
E-mail
cdzino@wp.pl

Zapisz się na szkolenie