NAZWA KURSU:

Podesty ruchome przejezdne

CEL  KURSU:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej do prawidłowego zaliczenia egzaminu państwowego przed powołaną komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Niezbędną wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwiązywania wybranych testów uczestnicy zdobywają podczas 25 godzin zajęć teoretycznych. Wymagania  części praktycznej zgodnej z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego uczestnicy nabywają podczas 10 h zajęć praktycznych z doświadczonym konserwatorem.

EGZAMIN:

Egzamin składa się z dwóch części, teoretyczna polega na prawidłowym rozwiązaniu testu. Zaliczenie części praktycznej polega na merytorycznym wykonaniu wylosowanych zadań z zakresu prawidłowej obsługi urządzenia technicznego

WYDANIE KWALIFIKACJI:

Po zdanym egzaminie końcowym uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • uczestnik szkolenia musi mieć ukończone 18 lat
  • ukończona minimum szkoła podstawowa

Kontakt

Telefon
(052) 35-74-670
E-mail
cdzino@wp.pl

Zapisz się na szkolenie