“STAWIAM NA WIEDZĘ – szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe mieszkańców powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego”

Celem projektu jest uzyskanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 1500 osób dorosłych (900 K), poprzez udział w kursach zawod. realizowanych w innych formach pozaszkolnych oraz uzyskanie przez 1050 osób nowych kwalifikacji rynkowych lub kompetencji do 31.12.2020r. Cel ten osiągniemy, poprzez realizację 1600 kursów zawod.(dla 1500 osób), umożliwiających uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji, potwierdzonych…