Centrum Doskonalenia Zawodowego posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na operatorów maszyn do prac ziemnych i drogowych. Realizujemy szkolenia w następujących

Wykaz posiadanych uprawnień

 1. Koparko-ładowarki, wszystkie kl.III
 2. Koparki jednonaczyniowe klasy III, do 25 ton
 3. Koparki jednonaczyniowe, wszystkie, kl. I
 4. Ładowarki jednonaczyniowe klasy III, do 20 ton
 5. Ładowarki jednonaczyniowe, wszystkie, kl.I
 6. Spycharki kl. III, do 110 kW
 7. Spycharki-wszystkie
 8. Walce drogowe-wszystkie
 9. Równiarki-wszystkie
 10. Maszyny produkcji sortowania i uszlachetnia kruszyw
 11. Przecinarki do nawierzchni dróg wszystkie typy
 12. Zagęszczarki i ubijarki wibracyjne wszystkie typy
 13. Piły mechaniczne do ścinki drzew wszystkie typy
 14. Rusztowania budowlano-montażowe-metalowe (montaż i demontaż)
 15. Pogłębiarki ssące śródlądowe wszystkie typy
 16. Podajniki do betonu wszystkie typy
 17. Betoniarki wszystkie typy wszystkie typy
 18. Pompy do mieszanki betonowej wszystkie typy
 19. Sprężaki przewoźne
 20. Remontery nawierzchni dróg wszystkie typy
 21. Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych- wszytske
 22. Wirtnice dla technologii bezwykopowych-wszytskie
 23. Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych -wszystkie
 24. Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
 25. Palownice-wszystkie
 26. Kafary
 27. Wiertnice do kotwi
 28. Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające-wszystkie
 29. Wielozadaniowe nośniki osprzętu
 30. Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne, wszystkie