Aktualność

Aktualność (2)

Informujemy, że od dnia 08.10.2018 r. do dnia 12.10.2018 r. ruszyła rekrutacja na szkolenia refundowane z projektu.

Celem projektu jest uzyskanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 1500 osób dorosłych (900 K), poprzez udział w kursach zawod. realizowanych w innych formach pozaszkolnych oraz uzyskanie przez 1050 osób nowych kwalifikacji rynkowych lub kompetencji do 31.12.2020r. Cel ten osiągniemy, poprzez realizację 1600 kursów zawod.(dla 1500 osób), umożliwiających uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji, potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym. Zakładamy, że 50 % osób uczestniczyć będzie w kursach pozwalających po egzaminie otrzymać kwalifikacje rynkowe, a pozostałym 50% uczestników ma możliwość udziału w kursach prowadzących do nabycia kompetencji zawodowych. Zakładamy, że uczestnicy będą korzystać zarówno z kursów zlecanych firmom szkoleniowym, jak i będą uczestnikami kursów organizowanych przez Partnerów projektu. Wszystkie kursy kończyć się będą egzaminem dającym uprawnienia zawodowe lub potwierdzającym zdobycie innych kwalifikacji rynkowych lub kompetencji zawodowych. Zakładamy, że 70% uczestników szkoleń zda taki egzamin i uzyska stosowny certyfikat. Wsparcie obejmuje dorosłe w wieku 18 – 65 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami lub powyżej 50 lat (bez prowadzących działalność gospodarczą). Główne rezultaty i produkty projektu: 1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 1500 osób, 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 525 osób, 3. Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 525 osób.

Dofinansowanie projektu z UE: 7 788 550,00 zł

Dowiedz się więcej
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 12:51

Pozyskiwanie środków unijnych

Napisał

Centrum Doskonalenia Zawodowego w Inowrocławiu od września 2012 roku do stycznia 2014 roku zrealizowało Projekt: „Zawód poszukiwany: spawacz i operator maszyn do prac ziemnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.

tytuł projektu: Zawód poszukiwany: spawacz i operator maszyn do prac ziemnych" Projekt był kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw