Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nowe_cdz/components/com_k2/models/item.php on line 877
piątek, 27 kwiecień 2018 08:38

Kierowca wózków jezdniowych

Szkolenie operatora wózków jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych jest prowadzone w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego Akademia UDT zarejestrowany w rejestrze pod nr 763/2014/20W-J, 763/2014/20W-P, 763/2014/20W-U, 763/2014/20W-N oraz posiadamy certyfikaty Centrum nr rejestru 230/CERT - 7/2001 i certyfikaty i zaświadczenia wykładowców i przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Program kierowca wózków jezdniowych napędzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli gazowych zakłada ogółem 68 godzin w tym 48 godzin teorii i 20 godzin praktyki. Warunkiem przyjęcia na kurs to:

  • ukończenie minimum szkoły podstawowej
  • ukończenie 18 lat
  • badania psychotechniczne


Po ukończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu oraz zezwolenie na prowadzenie wózków jezdniowych z zdjęciem.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nowe_cdz/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248