piątek, 27 kwiecień 2018 08:33

Uprawnienia elektro - energetyczne

Szkolenia obejmują uprawnienia do eksploatacji, konserwacji, remontów oraz dozoru w zakresie:
  • elektrycznym - gr I uprawnień obejmująca urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną
  • ciepłowniczym - gr II uprawnień obejmująca urządzenia wytwarzając, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • gazowym - gr III uprawnień obejmująca urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzając, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
  • uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia z danego zakresu uprawnień.