Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nowe_cdz/components/com_k2/models/item.php on line 877
piątek, 27 kwiecień 2018 06:41

Spawanie podstawowe

Certyfikat spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi z uprawnieniami spawacza europejskiego mogą uzyskać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub zawodową. Posiadają minimum 18 lat oraz potwierdzoną zdolność do wykonywania zawodu spawacza zaświadczoną świadectwem lekarskim.

W szkoleniach uczestniczyć mogą również osoby posiadające książeczkę spawacza, a którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o kolejne metody spawalnicze. Natomiast na kurs spawania spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci spawacze, którzy ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, oraz spawacze którzy ukończyli kurs według systemu szkolenia obowiązujących w Polsce do 2007 roku. Kurs spawania rur spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci spawacze, którzy ukończyli kurs spawania blach spoinami czołowymi lub posiadają ponadpodstawowy kurs spawania blach prowadzony według systemu szkolenia spawaczy obowiązujący w Polsce do 2007 roku. Ośrodek prowadzi szkolenia spawalnicze w metodach:

  • spawanie elektrodami otulonymi metoda E - 111
  • spawanie elektrodą topliwą w osłonach gazu MAG - 135
  • spawanie drutem z rdzeniem proszkowym metoda 136
  • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie argonu TIG - 141
  • spawanie acetylenowo - tlenowe metodą G - 311

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nowe_cdz/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248