poniedziałek, 30 kwiecień 2018 12:51

Pozyskiwanie środków unijnych

Centrum Doskonalenia Zawodowego w Inowrocławiu od września 2012 roku do stycznia 2014 roku zrealizowało Projekt: „Zawód poszukiwany: spawacz i operator maszyn do prac ziemnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.

tytuł projektu: Zawód poszukiwany: spawacz i operator maszyn do prac ziemnych" Projekt był kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw